*Kontantuttag, köp av resecheckar och valuta, årsavgiften för Kortet och eventuella Extrakort samt avgifter och kostnader vid försenad betalning ger ej poäng.

**För fullständiga försäkringsvillkor se americanexpress.se/reseforsakring

***Ingen faktureringsavgift tillkommer under förutsättning att du betalar fakturan i tid

****Kontantuttagsavgiften är för närvarande 4 % av uttaget belopp – i förekommande fall omräknat till kronor från annan valuta – dock minst 25 kronor. Förutsatt att du uppfyller de krav som ställs får du automatiskt möjlighet att göra kontantuttag när du har varit medlem i 6 månader. Om du är i dröjsmål med betalning till American Express, överskridit uttagsgränsen eller har bristfällig betalningshistorik så kan uttag nekas. Uttag kan även nekas av säkerhetsskäl samt pga att Kontohavaren inte tillåter kontantuttag.